Core-Life

Udvikling i organisationer – Team coaching og teamudvikling

De mest succesfulde forløb jeg har gennemført, har været i teams, hvor vi ud fra nøje tilrettelagte programmer har arbejdet fortløbende med udviklingen af teamet. Det kræver vedholdenhed – kunsten er at implementere det til brugbar viden efterfølgende.

Team coachingens vigtigste mål er at drive en forandringsproces der giver de ideelle betingelser og forudsætninger for at arbejde bedst mod vores målsætninger. Synergi eller cooperation… kært barn har mange navne… I samarbejde skaber vi et fundament af Basic Trust, der giver den nødvendige accept af hinanden, så teammedlemmernes professionelle og personlige kompetencer udnyttes bedst. Først her, opnår det enkelte teammedlem øget kapacitet i forhold til varetagelse af det daglige arbejde og teamet opnår den optimale synergi der er essentiel i forhold til at opnå fælles målsætninger og strategier.

Core-Life laver individuelt tilrettelagte udviklingsprogrammer for medarbejder- og ledelsesteam og organisationer, der altid tager udgangspunkt i de aktuelle behov leder- eller medarbejderteamet har.

Problemstillinger har oftest følgende temaer som omdrejningspunkt: