Core-Life

Teamudvikling sikrer, at der arbejdes med det forebyggende perspektiv. I teamet identificeres de vigtigste stressorer, og der laves konkrete aftaler, både hvad angår strategi og kommunikation omkring stressproblematikkerne.

Vi prioriterer teamets specifikke problemstillinger og arbejder med dem i prioriteret rækkefølge, hvad enten det handler om konfliktløsning, intern kommunikation eller konkrete stressforebyggelses strategier.

 

Til at løse teamets udfordringer arbejder vi bl.a. med:

 

Ring til Jesper tlf. 2711 6767 hvis du vil have flere informationer eller er nysgerrig på hvordan vi arbejder med jeres team.