Core-Life

Stresskoncept til virksomheder

Core-Life stresskoncept er udviklet specifikt til private og offentlige virksomheder og fokuserer på tidlig indsats og forebyggelse, som sparer penge og medarbejderressourcer både på kort og længere sigt. Konceptet er funderet i at både virksomhed og medarbejdere tager et fælles ansvar for stresssituationen, og arbejder med helhedstænkning fremfor lappeløsninger og symptombehandling.

Core-Lifes stresskoncept fokuserer på tre felter: symptombehandling, identificering af kilden til stress og forebyggelse. Konceptet skræddersys til den enkelte virksomhed, afhængigt af om virksomheden har behov indenfor alle tre felter og i hvilken rækkefølge behovene ligger. Det sker i en afdækning af virksomhedens stressprofil i samarbejde med virksomheden. Når en medarbejder identificeres som stressramt eller –truet, skal symptombehandlingen gerne i gang straks, dvs. at afhjælpe de akutte fysiske og psykiske symptomer og samtidigt stabilisere og balancere kroppen gennem fokus på kost, motion og hvile.

Core-Lifes stresskoncept er bygget op omkring fem forskellige ydelser, der både kan købes særskilt eller i kombination.

  1. Individuel stresscoaching har som udgangspunkt afsæt i behandling af symptomerne, samt identificering af kilden til stressproblematikken, hvad enten det er i virksomheden og/eller i familien. Stresscoachingen sikrer, at der arbejdes med helheden, således at der arbejdes hele vejen rundt om symptomet. Vi arbejder ud fra en model hvor der sættes fokus på de ydre påvirkninger, den enkeltes indre overbevisninger, fysiologi og kropslighed.
  2. Teamudvikling sikrer, at der arbejdes med det forebyggende perspektiv. I teamet identificeres de vigtigste stressorer, og her laves der konkrete aftaler, både hvad angår strategi og kommunikation omkring stress problematikkerne.
  3. Ledelsesudvikling tager både udgangspunkt i den enkelte leders personlige stresshistorie, samt det strategiske niveau med fokus på forebyggelse. Lederen får værktøjer til at arbejde med og identificere egen og medarbejderes stress i tide. Ledelsesudvikling kan både foregå individuelt og i ledergrupper.
  4. Foredrag tager udgangspunkt i formidling af viden og fakta omkring stress. På 3 timer får deltagerne et solidt overblik over hvad stress er, hvilke symptomer der kan være på stress, hvordan vi identificere og forebygger stress. Konkrete stress-cases hjælper deltagerne til at hvordan de i dagligdagen håndterer egne og kollegaers  stress-problematikker. Max 30 deltagere.
  5. Workshops tager udgangspunkt i at lave konkrete strategier for forebyggelse og håndtering af stress, samtidig med at der laves aftaler og regler for hvordan der kommunikeres når kollegaer oplever at andre kollegaer er stressede. Max 10 deltagere.

TIL TOPPEN