Core-Life

Balanceret intelligent coaching

Balanceret intelligent coaching handler om at gennemføre målsætninger eller aktiviteter, ved hjælp af og gennem andre mennesker.

Vi definerer dine målsætninger, sætter rammerne for vejen mod målet, hvad enten du vil i bedre form, tabe dig i vægt, af med en eller anden form for angst, eller have en bedre balance i dit arbejds- og/eller privatliv.

Og hvordan når jeg mine målsætninger?

Der er tre vigtige forudsætninger for opfyldelse af dine målsætninger: Motivation, vilje og kraft…

Først af alt kræver det kraft at mobilisere energi til alle udviklingsprocesser, samt en vilje til at gennemføre processen mod målet, også når vi møder bump på vejen. Men vigtigst af alt er vores motivation af afgørende betydning. Og motivationen kommer både inde- og udefra. Motivation handler om hvad en gennemførelse af målet vil have af betydning for dig og hvilken betydning det vil få for mennesker omkring dig. Her tager vi ofte et spadestik ind i vores dybere eksistens, for at grundfæste fundamentet for målopfyldelsen.

Professionel og personlig udvikling betyder, at du udvikler dine ressourcer,
så du bliver bedre til at tackle nye udfordringer, og dermed opnår øget respekt og tillid i alle relationer. Min ledelsesfilosofi handler bl.a. om, at mennesker der har været gennem personlige udviklingsprocesser, skaber bedre resultater og er bedre rustet til at lede sig selv og deres organisationer gennem forandringsprocesser.